Now showing items 1-18 of 18

  • Two Inscriptions from Iria 

   Jeffery, L. H. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
  • Αλληγορική παράσταση του Βίου - Κάιρου σε μια μεταβυζαντινή τοιχογραφία στη Χίο 

   Μπούρας, Χ. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   In a fresco, in the byzantine church of the Holy Virgin ( Panaghia Krina) on the island of Chios, a work of the painter Michael Chomatzas ( 1734 ), the ancient allegoric personification of « Kairos » is represented as a ...
  • Αμφιπρόσωπες εικόνες της Ρόδου. Η εικόνα της Οδηγήτριας και του Αγ. Νικολάου 

   Αχειμάστου, Μυρτάλη Σπ. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   AufderlnselRhodossindfiinf zweiseitigelkonenbekannt: 1) Hodegetriaund HeiligenNikolaus. 2) Christusund Kreuzigung. 3) Hodegetriaund Kreuzigung. 4) Hodegetria und Geburt Maria und 5) Marientod und Kreuz mit den Symbolen des ...
  • Ανάγλυφο από τη Βελανιδέζα 

   Παπαποστόλου, Ι. Α. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Das hier veroffentliche Relieffragment, das aus zwei Stucken, einem seit langem bekannten und einem erst in den letzten Jahren zufallig ans Licht gekommenen, zusammengesetzt ist (Nat. Mus. Nr. 88+4469) stammt aus Velanideza, ...
  • Ανάγλυφο από τη Λέρο 

   Κωνσταντινόπουλος, Γρηγόρης (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Ce relief (P1. 2 4) a ete trouve a Hagia Marina et fait partie actuellement de la Collection archeologique de Leros (Dimensions: H. 0,285m., L. 0,19m.). Le corps est une replique d’un des Heros dela frise est du Parthenon(PI. ...
  • Ανέκδοτοι επιγραφαί και παρατηρήσεις εις εκδιδομένας 

   Κουμανούδης, Στ. Ν. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   A. Inscriptions Attiques No 1: Une liste de noms propres datant du IVeme siecle a. J. C. trouvee a Maroussi (=Athmonon). Tres probablement il s’agit d’une liste de citoyens de l’ancien deme d’Athmonon ayant participes a ...
  • Αντίγραφο κλασσικού έργου 

   Φαράκλας, Ν.
   In an article published in 1953 (A M 69-70 p. 67) S. Papaspyridi-Karousou recognises the type of Hephaistos by Alkamenes in a relief of a terracotta lamp in Empedokles Collection in the Nat. Museum of Athens. This ...
  • Εικονιστικά: Α' Κορμός ανδρικού αγάλματος 

   Καρούζου, Σέμνη (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Dans un des magasins les plus encombres et les moins accessibles du Musee National a ete oubliee, qui sait depuis combien d’annees, cette statue acephale d’un homme vetu de rhimation. A premiere vue on y reconnait une ...
  • Εικονιστικά: Εικονιστικό κεφάλι ενός ποιητή 

   Καρούζου, Σέμνη (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Trouvaille ancienne cette tite - portrait du Musee National, un des plus rares originaux de l’epoque hellenistique, a ete jusqu’ a present, d’une fagon inexplicable, oubliee par la recherche. Elle provient des fouilles de ...
  • Εικονογραφία του μνημείου του Λυσικράτους 

   Λυδάκη, Στ. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Von den Griechenlandreisenden hat zuerst Cyriacus von Ancona das choragische Denkmal des Lysikrates aufgenommen (Taf. 57a). Diese Aufnahmeist mehr eine fliichtige Skizze im Gegensatz zu Wheler, der 1675, also zwei ...
  • Ελληνιστικά γυάλινα αγγεία του Μουσείου Πύλου 

   Παπαθανασόπουλος, Γ. Α. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Bei dem Ort Tsopani Rachi, ungefahr 4 km nord-nordwestlich von Paliokastro /Pylos, wurde bei Ausgrabungen des Griechisch-Archaologischen Dienstes in den Jahren 1962-1965 ein Tymbos aus hellenistischer Zeit entdeekt. Er ...
  • Επιγραφαί Ωρωπού 

   Πετράκος, Βασίλειος Χ. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Le premier texte est un fragment de dedicace d’Aristom^de de Pheres, datant de 350 environ av. J.C. Le dedicant fut l’ami du Macedonien Amyntas, fils d’ Antiochos et l’ayant accompagne quand celui-ci prit la fuite apres ...
  • Η «Αρπαγή της Ελένης» 

   Δεσπίνης, Γ. Ι. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Dar hier veroffentliche (Taf. 20 - 21a) dadalische Tonrelief der Sammlung Metaxas in Herakleion stammt aus Aphrati; es zeigt eine frontal stehende, nackte Frau in der Mitte, links und rechts zwei unbardige, nackte Manner, ...
  • Θραύσμα χαρακτής στήλης 

   Παπαποστόλου, Ι. Α. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   The fragment from the lower part of an archaic gravestele with part of an incised figure of a standing man is an old acquisition of the National Museum. The pentelic marble gives evidence of its Attic provenience. Originally, ...
  • Μεταπολεμικά τινα προσκτήματα των Μουσείων Ρόδου και Κω 

   Δοντάς, Γεώργιος (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   L’auteur traite de huit sculptures au Musee de Rhodes et deux au Musee de Cos dont la majorite fut acquise par ces Musees durant son sejour au Dodecanese comme Epimelete entre les annees 1948 at 1954 et deux entrerent ces ...
  • Μνημεία της νεώτερης Κέρκυρας 

   Καλλιγάς, Π. (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   In 1630-31, a palazzo was built for one of the counsellors in the recently fortified (late 16th century) city of Corfu. A year later, it became the official residence of the Latin Archbishops of the island. Among the ...
  • Ροδιακά I 

   Κωνσταντινόπουλος, Γρηγόρης (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   Cette inscription de donation a ete trouvee dans la ville de Rhodes et nous pouvons la dater de la fin du Illume siecle ou du debut du Heme si£cle a. J. Chr. II s’agit d’une Societe religieuse, de la Rhodes antique, dont ...
  • Ωνή εκ Τορώνης 

   Καραμανώλη-Σιγανίδου, Μαρία (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1967)
   An inscription carved on a slab of schist, containing the purchase of a house, was found in Torone of Chalkidiki in the year 1964. It is one of the most typical of that kind. It contains the invocation, the title, the ...