Επικοινωνήστε με την ομάδα διαχείρισης του αποθετηρίου:

Με On-line φόρμα:: Aποστολή σχολίων - προτάσεων
Με Email:: ir@uth.gr