Αρχικά εισήχθησαν στο αποθετήριο δημοσιεύσεις που εντοπίστηκαν μέσω των υπηρεσιών Scopus (http://www.scopus.com/) και Web of Science (http://isiknowledge.com/WOS) για την περίοδο μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Το ΙΑ, στα πλαίσια της αναβάθμισης του στη τρέχουσα έκδοση του λογισμικού DSpace, βρίσκεται σε φάση προσαρμογής όσον αφορά τον εμπλουτισμό του με επιστημονικές δημοσιεύσεις των διδασκόντων του Ιδρύματος.

Collections in this community