Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης με στόχο τη φιλοξενία μεγάλου μέρους της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος σε ηλεκτρονική μορφή. Στο ΙΑ εισάγονται πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές-διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές δημοσιεύσεις διδασκόντων και ερευνητών του ΠΘ καθώς και άλλο υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας του. Το ΙΑ βρίσκεται σε φάση προσαρμογής όσον αφορά τον εμπλουτισμό του με επιστημονικές δημοσιεύσεις των διδασκόντων του Ιδρύματος.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μελών ΠΘ (ΕΔΠΘ) [9714]