Επιλέγοντας την πλοήγηση ανά Ημερομηνία δημοσίευσης, εμφανίζονται οι τόμοι/τεύχη που η πρόσβαση στο πλήρες κείμενό τους είναι άμεσα διαθέσιμοι από το Ιδρυματικό Αποθετήριο. Ωστόσο, προτείνεται για πληρέστερη κάλυψη επίσκεψη στον κατάλογο της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Heidelberg ( http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt ). Λίστα περιεχομένων του τίτλου διατίθεται από την ιστοσελίδα του εκδότη (http://www.archetai.gr). Συνδυαστικά, με τη συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Heidelberg, διατίθεται σχεδόν 100% πληρότητα κάλυψης σε ηλεκτρονική πρόσβαση του τίτλου από τον τόμο 6 (1841/42) ως τον τόμο 124 (1969).