Παρακάτω μπορείτε να δείτε λίστα από τους αποδελτιωμένους τόμους/τεύχη. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδελτιωμένοι όλοι οι τόμοι/τεύχη, που διατίθενται ηλεκτρονικά. Για πληρέστερη εικόνα της κάλυψης, επιλέξτε στο τέλος το Τόμοι/Τεύχη του π. "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας". Συνδυαστικά, με τη συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Heidelberg ( http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt ), διατίθεται σχεδόν 100% πληρότητα κάλυψης σε ηλεκτρονική πρόσβαση του τίτλου από τον τόμο 6 (1841/42) ως τον τόμο 124 (1969).

Collections in this community