Επιλέγοντας την πλοήγηση ανά Ημερομηνία δημοσίευσης, εμφανίζονται οι τόμοι/τεύχη που η πρόσβαση στο πλήρες κείμενό τους είναι άμεσα διαθέσιμοι από το Ιδρυματικό Αποθετήριο. Ωστόσο, προτείνεται για πληρέστερη κάλυψη επίσκεψη στον κατάλογο της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Heidelberg ( http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch και http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem ). Λίστα περιεχομένων του τίτλου διατίθεται από την ιστοσελίδα του εκδότη (http://www.archetai.gr). Συνδυαστικά, με τη συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Heidelberg, διατίθεται σχεδόν 100% πληρότητα κάλυψης σε ηλεκτρονική πρόσβαση του τίτλου από τον πρώτο τόμο ως τον τόμο 108 (1969). Εξαιρούνται οι τόμοι: 75 (1936) και 84-86 (1945/47).