Παρακάτω μπορείτε να δείτε λίστα από τους αποδελτιωμένους τόμους/τεύχη. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδελτιωμένοι όλοι οι τόμοι/τεύχη, που διατίθενται ηλεκτρονικά. Για πληρέστερη εικόνα της κάλυψης, επιλέξτε στο τέλος το Τόμοι/Τεύχη του π. "Αρχαιολογική Εφημερίς". Συνδυαστικά, με τη συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Heidelberg ( http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch και http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem ), διατίθεται σχεδόν 100% πληρότητα κάλυψης σε ηλεκτρονική πρόσβαση του τίτλου από τον πρώτο τόμο ως τον τόμο 108 (1969). Εξαιρούνται οι τόμοι: 75 (1936) και 84-86 (1945/47).

Collections in this community