Παρακάτω μπορείτε να δείτε λίστα από τους αποδελτιωμένους τόμους/τεύχη. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδελτιωμένοι όλοι οι τόμοι/τεύχη, που διατίθενται ηλεκτρονικά. Για πληρέστερη εικόνα της κάλυψης, επιλέξτε στο τέλος το Τόμοι/Τεύχη του π. "Αρχαιολογικόν Δελτίον". Η κάλυψη είναι πλήρης για τους πρώτους τόμους: 1 (1915) ως 21 (1966). Οι τόμοι 22-23 δεν είναι πλήρεις. Επίσης, διατίθεται και ο τόμος 30 - μέρος Α' Μελέται (1975). Από τη συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Heidelberg ( http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch ) διατίθεται με πρόσβαση στα έτη/τόμους από 4 (1888) ως 8 (1892) του τίτλου "Δελτίον Αρχαιολογικόν" της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων.

Sammlungen in diesem Bereich