Επιλέγοντας την πλοήγηση ανά Ημερομηνία δημοσίευσης, εμφανίζονται οι τόμοι/τεύχη που η πρόσβαση στο πλήρες κείμενό τους είναι άμεσα διαθέσιμοι από το Ιδρυματικό Αποθετήριο. Η κάλυψη είναι πλήρης για τους πρώτους τόμους: 1 (1915) ως 21 (1966). Οι τόμοι 22-23 δεν είναι πλήρεις. Επίσης, διατίθεται και ο τόμος 30 - μέρος Α' Μελέται (1975).