Now showing items 1-20 of 42

  • Ειδήσεις και έγγραφα της Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας 

   Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a, qui est directeur des Archives Historiques de Crete, donne ici des notes biographiques sur les metropolites de Crete depuis la fin du XVIIe s. jusqu’aujourd’hui, avec une annotation abondante et un examen critique des ...
  • Περί της αρχής των βορείων γλωσσικών ιδιωμάτων της νέας Ελληνικής 

   Ανδριώτης, Ν. Π. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   La base sur des textes moyenageux, examine l’epoque a laquelle se formerent les caracteristiques fondamentaux des idiomes septentrionaux du neogrec, c’est a dire le changement des e, o, non accentues en /, u et le rejet ...
  • Ποιοι είνε οι Γκαγκαούζοι 

   Μάνωφ, Αθανάσιος Ι. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   Le long des cotes de la Bulgarie d’aujourd’hui et de la Bessarabie habite ce peuple curieux, chretien du rite grec orthodoxe oriental, mais parlant le turc et l’ecrivant en caracteres grecs. Diverses conjectures furent ...
  • Τα εν τη Βυζαντινή Μουσική «Κρατήματα» 

   Βαμβουδάκης, Εμμανουήλ Γ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   La perle des mots ou syllabes, sans aucun sens en elles memes, employees pour prolonger ou orner une melodie. La voix humaine ayant peu a peu supplante l’orgue en usage au Grand Palais, on a cherche, par l’adjonction de ...
  • Λείψανον των αρχαίων αγαπών εν τη ορθοδόξω εκκλησία 

   Στεφανίδης, Βασίλειος Κ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   On enseigne dans l’histoire eeclesiastique comme un fait incontestable que les anciennes agapes des chretiens disparurent tres vite. Ordinairement on place leur disparition au V s. Pourtant l’a. demontre que non seulement ...
  • Ο χρόνος της ακμής Συμεών του Μεταφραστού 

   Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a se basant sur le temoignage d’un Code de Paris a deja montre (Epetiris t. VIII p. 47) que Symeon vecut au XIe siecle. Aujourd’hui, en publiant 17 lettres inedites du Metaphraste copiees dans un Code de la Grande Laure, ...
  • Η λέξις άτιε των Κρητικών κειμένων 

   Κριαράς, Μανόλης (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   Refutant Popinion de feu St. Xanthoudides sur le sens et l’etymologie de ce mot, Pa. soutient que ce terme n’est qu’une simple allocution de familiarite et doit etre le vocatif άτυχε de l’adjectif άτυχος; il explique encore ...
  • Ο αρχιεπίσκοπος Αντέλμος και τα πρώτα έτη της Λατινικής εκκλησίας Πατρών 

   Ζακυθηνός, Διον. Α. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a donne des renseignements detailles sur la vie et l’activite de de ce prelat turbulent qui fut sacre chef de l’Eglise latine de Patras des l’occupation de Byzance par les Latins; il eut a lutter contre les princes Francs ...
  • Η δίκη του Σεκρέτου 

   Κωνσταντόπουλος, Κωνστ. Μ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a decrit un sceau de plomb sur lequel figure Michel Paleologue appele par l’inscription qui l’entoure «nouveau Constantin», evidement pour avoir reconquis Byzance aux Latins. Sur le revers une inscription en' vers l’appelle ...
  • Ανέκδοτα εγκώμια εις τους τρεις Ιεράρχας 

   Δυοβουνιώτης, Κ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a continuant la publication des panegyriques inedits des trois Hierarques (cf. «Phare ecclesiastique» Alexandrie, t. XXXI (1932) p. 77) donne ici, d’apres les Codes de Paris 817 (f. 134b - 146a) et 1214 ( f. la - 1 lb ) ...
  • Σιδερόκαστρον 

   Κόλιας, Γ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a complete ici l’histoire du fort moyenageux de Siderokastro eleve sur le mont CEta et sur la frontiere des duches de Nouveau Patras et d’Athenes; il expose les causes de sa puissance et de sa decadence; puis, traitant ...
  • Φιλολογικά Μελετήματα 

   Πεζόπουλος, Ε. Α. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a montre que l’epigramme publie par S. Lambros (N. Hellenomnemon t. XI) sub N° 10, a ete compose par imitation de celui de Straton (Anth. Pal. XII, 205). Sur celui sub N° 5 qui est aussi une imitation de celui de l’Anth. ...
  • Το «περί ούρων» έργον του Ιωάννου επισκόπου Πρισδριανών 

   Κούζης, Αριστοτέλης Π. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a qui a examine les manuscrits de cet ouvrage deposes dans les bibliotheques de l’Europe et de l’Orient conclut que Jean l’eveque de Prizren n’en est pas l’auteur mais le proprietaire d’un de ces manuscrits, l’ayant peut ...
  • Γεύματα, δείπνα και συμπόσια των Βυζαντινών 

   Κουκουλές, Φαίδων (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a se basant sur 1 es renseignements fournis par les auteurs byzantins et les documents, utilisant les images que presentent les manuscrits enlumines ou les peintures murales, se rapportant enfin a la vie neogrecque, ...
  • Αι επιγραφαί του ναού των Αγίων Θεοδώρων εν Αθήναις 

   Ξυγγόπουλος, Ανδρ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a refute l’opinion du P. Laurent qui a soutenu que les deux inscriptions qu’on lit sur la fa9ade de Peglise des Sts Theodores a Athenes sont contemporaines, d’ou il a conclu que Peglise remonte a PXI s. L’a. croit que ...
  • Ο Άμβων της Θεσσαλονίκης 

   Σωτηρίου, Γ. Α. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   Dans cette etude l’a. reconstitue le fameux Ambon de Salonique, dont deux fragments se trouvent au Musee de Constantinople. II complete ainsi la reconstitution essayee par le r. p. Guil. de Jerphanion, qui s’est basee sur ...
  • Ανδρέας ο Πηρός ή Τυφλός 

   Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   Grace a des recherches assidues dans les bibliotheques tant de l’Europe que de l’Orient l’a. a reussi a decouvrir toutes les productions de ce grand poete eeclesiastique, qu’on ne cOnnaissait jusqu’ aujourd’hui que de nom. ...
  • Συμπληρωματικά του συνοδικού τόμου Γερμανού του Γ' 

   Συκουτρής, Ι. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   II prouve que Facte de l’election du metropolite d’Adrinople Germanos au trone patriarcal de Constantinople (1265) publie par Fa. dans le t. IX p. 178-212 de l’Epetiris a ete base, en dehors des sources y mentionnees, sur ...
  • Το υπ’ αριθ. 3 χειρόγραφον της ιεράς Μονής Ολυμπιωτίσσης 

   Παπαδόπουλος, Ι. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   Ce couvent pres d’Elasson possede dans sa Bibliotheque, entre autres un Code qui n’est qu’une chronographie populaire de l’histoire de Rome, de Byzance et des monarques Osmanides jusqu’a 1571. Il est du meme type que celui ...
  • Λέοντος του Διακόνου ανέκδοτον εγκώμιον εις Βασίλειον τον Β’ 

   Συκουτρής, Ι. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
   L’a publie pour la premiere fois, d’apres un code Baroc. un eloge de Basile II compose par l’historien connu Leon le Diacre. II a ete compose vers 980, peu apres l’etouffement de la revolte de Scleros, alors que Leon ...