• Επιστημονικαί Ανακοινώσεις 

   Απροσδιόριστο/Unspecified (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
  • Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών ομιλία περί ιερωσύνης 

   Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   Cette homelie de Meletios prononcee a l’occasion de son ordination a Venise et dans laquelle il traite du mystere de sacerdoce et fait l’eloge du metropolite de Philadelphie Gerassimos Vlachos qui presidat a la ceremonie, ...
  • Έμμετρος Χριστιανική επιγραφή του έτους 1758 εκ Χίου 

   Καψωμένος, Στυλιανός Γ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   Cette inscription est aujourd’hui deposee au Musee d’Oslo ; elle se compose de cinq epigrammes se rapportant a l’icone de la Panaghia envoyee du couvent des Iberon du Mont Athos a Pile pour la proteger contre les theomenies ...
  • Ποιήματα Συνεσίου του Κυρηναίου 

   Πεζόπουλος, Εμμανουήλ Α. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   Dans la seconde partie de son etude Pez. parle des poesies «Εις την Φΰσιν», «Εις την ΤΙσιν», «Εις ωρολόγιον», «’Άλλο εις ωρολόγιον», «Εις Κύκνον» και «Εις Άδρίαν», contenues dans le c. Ottobon. Gr. 59 et censees incertl ...
  • Χειρόγραφα εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου 

   Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a decrit 17 manuscrits appartenant a la bibliotheque B. Mystakides leguee a notre Societe. La plupart ensontdu XVIII et XIX s de contenu ecclesiastique (extrait de Mathieu Vlastaris, de Georges Scholarios et de Critopoulos ...
  • Βυζαντινά μνημεία των κλιτύων του Ταϋγέτου 

   Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a etudie d’abord l’histoire du fort de Longanique, puis Part de ses eglises.dont la plus importante est cellede Saint Georges,les peintures de celle-ci, bien conservees dans l’interieur de Peglise, qu’ il distinge en ...
  • Απόκρεως-Τεσσαρακοστή 

   Χατζής, Αντώνιος Χ. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a examine d’abord la premiere apparition des formes άπό- κρεος et άπόκρεως et demontre qu’a l’origine 1’άπόκρεως etait dimanche gras ou la quinquage'sime (Τυροφάγος) jour auquel etait defendu l’usage de la viande, comme ...
  • Αντιβολαί Βυζαντινών κειμένων 

   Βέης, Νίκος Α. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a mentionnant ceux qui out publie les discours de Mathaios Catacuzenos περ'ι φιλομαθείας et περί των τριών τής ψυχής δυνάμεων et en collationnant le texte publie avec celui du codex 375 du Meteore en signale les differences. ...
  • Οικογένειαι Salomon-Σολωμού εν Κρήτη 

   Τωμαδάκης, Νικόλαος (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a partantt de ce que notre poete national Dionysios Solomos descendait de la famille cretoise des Salamons, s’occupe des descendants qui en restent encore dans Pile de Crete et traite de l’etymologie de ce nom de famille ...
  • Ο Μέγας Αλέξανδρος εν τη Βυζαντινή αγιογραφία 

   Ξυγγόπουλος, Ανδρέας (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a poursuivant ses recherches sur la representation sur les terres cuites byzantiues des scenes tirees du roman d’Alexandre, donne un fragment de poterie recemment decouvert sur lequel il est represente le duel d’ Alexandre ...
  • Ανέκδοτον Βυζαντινόν κτιτορικόν εκ βορείου Ηπείρου 

   Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a publie Cette charte d’apres le manuscrit 197 de l'Annexe de la Bibliotheque Nationale de Grece; promulguee par Comnene Ealeologue gouverneur du «theme de lOccident». Elle se rapporte a trois monasteres de PEpire du ...
  • Τόρνα-επιχώριος γλώσσα 

   Κόλιας, Γεώργιος (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a relate l’incident de Panne 586 en Thrace, pendant l’expedition du general Comentiolus contre le Khagane des Abares. Il prouve que le mot torna, usite par les soldats byzantins n’est qu’ un comniandement militaire du ...
  • Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή 

   Μοσχόπουλος, Νικηφόρος (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   L’a trace la vie de ce voyageur Turc qui a vepu au XVII e s. et nous le demontre peu digne de foi ; il donne ensuite un resume de ses descriptions de differentes provinces, villes et quartiers de la Macedoine, en eclaircissant ...
  • Περί της των ανήβων τροφής και επιμελείας παρά Βυζαντινοίς 

   Κουκουλές, Φαίδων (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   La commence par nous decrire l’affection et la tendresse des Byzantins pour leurs enfants, en meme temps que de Pexposition et de l’abandon d’enfants au temps byzantins ; puis il parle des premiers aliments donnes aux ...
  • Σινάν ο αρχιτέκτων 

   Παπάζογλου, Αβραάμ Ν. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   La donne la traduction d’un edit turc date du 8 Aotit I573 et ordonnant que les parents Grecs et chretiens de Sinan ne soient pas compris parmi les autres Grecs de Cesaree qu’on allait transplanter de force dans Pile de ...
  • Τα κατά την γέννησιν και την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών 

   Κουκουλές, Φαίδων (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   La parle d’une part du desir des Byzantins d’avoir des enfants et surtout des males,et d’autre part des moyens dont ils usaient pour empecher la conception, il rapporte le prejuge d’apres lequel le sort de l’enfant dependait ...
  • Θεσσαλικαί μελέται 

   Γιαννόπουλος, Νικόλαος Ι. (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   La premiere etude porte le titre «Couvent byzantin de St Nicolas le jeunejja Bounene de Thessalie». L’a en decrit l’emplacement, les ruines, les fragments de scultures decoratives et les restes architecturaux ; il ennumere ...
  • Από την ζωήν και το έργον του αγιογράφου Θεοδώρου Πουλάκη 

   Παπαδημητρίου, Ιωάννης (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   Refutation de Popinion de Mr N. Calogeropoulos d’apres laquelle cet artiste a represente sa figure dans l’icone de Tlieotocos Cassopitra de Corfou. L’a. prouve que la personne qui est representee n’est autre que l’aveugle ...
  • Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο μαΐστωρ, και ο χρόνος της ακμής αυτού 

   Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   Sur la vie de ce celebre compositeur de musique on n’avait que des legendes et Pon fixait son epoque au Xlle s. L’ a. par un examen habile de ses compositions deposees parmi les manuscrits du Mont Athos a reussi a fixer ...
  • Εκ των Ελπίου του Ρωμαίου 

   Χατζιδάκις, Μανόλης (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
   C’est un texte curieux pretendant donner les traits de la figure des Prophetes, de Jesus Christ etc. L’a. etudie dans une introduction les sources et Phistoire de ce texte, qui aurait regu sa forme definitive entre le ...