Αρχικά εισήχθησαν στο αποθετήριο δημοσιεύσεις που εντοπίστηκαν μέσω των υπηρεσιών Scopus (http://www.scopus.com/) και Web of Science (http://isiknowledge.com/WOS). Μέχρι το τέλος του 2016, η συλλογή θα εμπλουτιστεί με επιπλέον δημοσιεύσεις που θα εισαχθούν από το Google Scholar (https://scholar.google.com/) και από συνεργασία της Βιβλιοθήκης με τα μέλη ΔΕΠ του ΠΘ,

Collections in this community