Επιλέγοντας την πλοήγηση ανά Ημερομηνία δημοσίευσης, εμφανίζονται οι τόμοι/τεύχη που η πρόσβαση στο πλήρες κείμενό τους είναι άμεσα διαθέσιμοι από το Ιδρυματικό Αποθετήριο. Πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του περιοδικού διατίθεται από το δικτυακό τόπο της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών για τον τίτλο "Κρητικά χρονικά" ( http://64.244.59.70/IMH/ ).