Show simple item record

dc.contributor.advisorΑντωνακόπουλος, Γεώργιος Ν.el
dc.creatorΝτάνος, Αθανάσιος Γ.el
dc.date.accessioned2015-01-05T21:36:33Z
dc.date.available2015-01-05T21:36:33Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.other7840
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11615/169en
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.1013
dc.description.abstractΣτην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάσθηκαν 7.040 κολπικά επιχρίσματα, χρωματισμένα με τη χρώση Παπανικολάου προκειμένου να εξετασθοΰν επισταμένως οι δυνατότητες της κυτπαρολογικής μεθόδου για την ταυτοποίηση των υπαρχόντων στον κόλπο μικροοργανισμών φυσιολογικών ή παθολογικών. Μελετήθηκε επίσης λεπτομερώς και η συχνά παρατηρούμενη συνδυασμένη παρουσία διαφόρων ειδών μικροβίων. Το υλικό προερχόταν από ενήλικες γυναίκες, κατοίκους κατεξοχήν το Νομού Λάρισας, αστικής ή αγροτικής προέλευσης. Οι εξετασθείσες γυναίκες είχαν ηλικία από 15-74 ετών, με μέσο όρο ηλικίας 42,5 έτη. Εκ της μελέτης του υλικού μας διαπιστώθηκε ότι η κυτταρολογική κατά Παπανικολάου εξέταση των κολπικών επιχρισμάτων αναδεικνύει τούς μικροοργανισμούς του κόλπου, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη και λεπτομερή εξέτασή των με τον ξηρό φακό Χ40. Επίσης προσφέρει την ταχεία (εντός ολίγων ωρών) αναγνώριση του είδους του φυσιολογικού ή παθογόνου μικροβίου ή συνδυασμών μικροβίων σε όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση τα διάφορα είδη των βραχέων βακίλλων. Στην εν λόγω περίπτωση εξαιτίας ομοιότητος των διαφόρων ειδών, όσον αφορά το μέγεθος και τις χρωστικές ιδιότητές των, η διάκρισή τους σε ε- πιμέρους είδη είναι ανέφικτος και απαιτεί την χρήση μικροβιολογικών μεθόδων. Ως αναμενόταν, στο ήμισυ περίπου των περιπτώσεων η χλωρίδα του κόλπου αποτελούνταν από βακίλλους του Doderlein. Στη συντριπτική πλειοψηφία των εμμηνοπαυσιακών γυναικών η εν λόγω χλωρίδα απετελείτο από κοκκοβακτηρίδια. Η παρατηρηθείσα στενή συνύπαρξη επιμέρους συνδυασμών μικροοργανισμών π.χ. μυκήτων και κολποβακίλλων, τριχομονάδων και κόκκων ή βραχέων βακίλλων, ερμηνεύεται με βάση το κοινό ευνοϊκό pH του κόλπου ή την πιθανή συμβιωτική σχέση των επιμέρους ειδών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιγραφή της κυτταρολυτικής «κολπίτιδας», η οποία, παρά τα εμφανή κλινικά συμπτώματά της, δεν οφείλεται σε παθογόνο αίτιο και ως εκ τούτου η αντιμετώπισή της πρέπει να γίνεται με ήπια μέσα. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ερμηνεία της παρουσίας ασυνήθων σε διαστάσεις και σχήμα μικροβίων, καθώς και ο λόγος της απουσίας κλινικών συμπτωμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις κολπίτιδων. Από τη μελέτη του υλικού μας προέκυψε ότι η συχνότης ορισμένων τύπων κολπίτιδων του γυναικείου πληθυσμού του Νομού Λάρισας παρουσίαζε διαφορετική συχνότητα από την α- ναφερόμενη στη διεθνή βιβλιογραφία. Η εν λόγω συνδυασμένη παρουσία, σχεδόν μονότονα επαναλαμβανόμενη σε κάθε συγκεκριμένο είδος κολπίτιδος, φαίνεται ότι δεν είναι τυχαία. Πιθανότατα υποδηλώνει κάποιο είδος συμβίωσης ή ακόμη και συνέργειας για την ανάπτυξη της φλεγμονής και κατά την γνώμη μας αξίζει περαιτέρω διερεύνησης τόσο για θεωρητικούς όσο και για θεραπευτικούς λόγους.el
dc.language.isoelen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
dc.subject.otherΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ -- ΑΣΘΕΝΕΙΕΣel
dc.subject.otherΚΟΛΠΟΣ -- ΑΣΘΕΝΕΙΕΣel
dc.titleΜορφολογική μελέτη δια της κυτταρολογικής μεθόδου της χλωρίδας του κόλπου στον γυναικείο πληθυσμό του νομού Λάρισαςel
dc.typedoctoralThesisen
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησηςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής.el
heal.academicPublisherIDuthen
heal.fullTextAvailabilitytrueen
dc.rights.accessRightsfreeen
dc.contributor.committeeMemberΜεσσήνης, Ιωάννης Ε.el
dc.contributor.committeeMemberΑρβανίτης, Δημήτριος Λ.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International