Στην παρούσα ενότητα του αποθετηρίου έχουν εισαχθεί τα βιβλιογραφικά στοιχεία (με συνδέσμους DOI προς το πλήρες κείμενο εφόσον υπήρχαν) των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπως εξήχθησαν μέσω της υπηρεσίας Scopus του Elsevier (http://www.scopus.com) για την περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Επιπρόσθετα έχουν εισαχθεί εγγραφές και το πλήρες κείμενο δημοσιεύσεων (ελληνικών ή ξενόγλωσσων) συγγραφέων του ΠΘ που το ζήτησαν μετά από σχετική επικοινωνία.

Collections in this community