Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.creatorKrasnow, D.el_GR
dc.creatorWilmerding, M. V.el_GR
dc.creatorStecyk, S.el_GR
dc.creatorWyon, M.el_GR
dc.creatorKoutedakis, Y.el_GR
dc.date.accessioned2015-11-23T10:37:02Z
dc.date.available2015-11-23T10:37:02Z
dc.date.issued2012el_GR
dc.identifier.issn08851158 (ISSN)el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11615/30025
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine grand battement devant at the barre, in the center, and traveling through space. The primary focus was to consider weight transfer in three conditions: from two feet to one foot for the barre and center conditions, and from one foot to the other foot in traveling. Forty female dancers volunteered (mean age 30.0 ± 13.0 yrs) and were placed in three groups: beginner (n = 12), intermediate (n = 14), and advanced (n = 14). Data were collected with a 7-camera Vicon motion capture system using a Plugin Gait Full Body Marker set and with two Kistler force plates. Dancers executed five grand battement devant in each of three conditions in randomized order: at the barre in 1st position, in the center in 1st position, and traveling through space. Four variables were investigated: center of gravity of the full trunk, center of gravity of the pelvis, center of gravity of the upper trunk, and center of mass. Data were analyzed in three intervals - stance to battement initiation (STN to GBI), initiation to battement peak (GBI to GBP), and peak to end (GBP to END) - and in the x-axis and y-axis. The main effect condition was significant for all four variables in both x-axis and y-axis (p <0.001). There were no significant differences for training and no significant condition X training interactions. Condition was significant for all three intervals (STN to GBI, GBI to GBP, and GBP to END) for all four variables in both axes (p<0.01). Dance educators might consider the importance of allocating sufficient time in dance practice to each of the three conditions - barre, center, and traveling - to ensure development of a variety of motor strategies for weight transfer.el_GR
dc.sourceMedical Problems of Performing Artistsel_GR
dc.source.urihttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84871689751&partnerID=40&md5=2e8cb884a290202901a8e15f680ebddael_GR
dc.subjectarticleel_GR
dc.subjectbody weightel_GR
dc.subjectcontrolled studyel_GR
dc.subjectdancingel_GR
dc.subjectfemaleel_GR
dc.subjectgaitel_GR
dc.subjectgravityel_GR
dc.subjecthumanel_GR
dc.subjecthuman experimentel_GR
dc.subjectmotion analysis systemel_GR
dc.subjectnormal humanel_GR
dc.subjectpelvisel_GR
dc.subjecttrainingel_GR
dc.subjectadultel_GR
dc.subjectanalysis of varianceel_GR
dc.subjectmovement (physiology)el_GR
dc.subjectphysiologyel_GR
dc.subjectproprioceptionel_GR
dc.subjecttrunkel_GR
dc.subjectHumansel_GR
dc.subjectMovementel_GR
dc.subjectTorsoel_GR
dc.titleExamination of weight transfer strategies during the execution of grand battement devant at the barre, in the center, and travelingel_GR
dc.typejournalArticleel_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

ΑρχείαΜέγεθοςΤύποςΠροβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής