Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.creatorKrasnow, D.en
dc.creatorWilmerding, M. V.en
dc.creatorStecyk, S.en
dc.creatorWyon, M.en
dc.creatorKoutedakis, Y.en
dc.date.accessioned2015-11-23T10:37:02Z
dc.date.available2015-11-23T10:37:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn8851158
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11615/30025
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine grand battement devant at the barre, in the center, and traveling through space. The primary focus was to consider weight transfer in three conditions: from two feet to one foot for the barre and center conditions, and from one foot to the other foot in traveling. Forty female dancers volunteered (mean age 30.0 ± 13.0 yrs) and were placed in three groups: beginner (n = 12), intermediate (n = 14), and advanced (n = 14). Data were collected with a 7-camera Vicon motion capture system using a Plugin Gait Full Body Marker set and with two Kistler force plates. Dancers executed five grand battement devant in each of three conditions in randomized order: at the barre in 1st position, in the center in 1st position, and traveling through space. Four variables were investigated: center of gravity of the full trunk, center of gravity of the pelvis, center of gravity of the upper trunk, and center of mass. Data were analyzed in three intervals - stance to battement initiation (STN to GBI), initiation to battement peak (GBI to GBP), and peak to end (GBP to END) - and in the x-axis and y-axis. The main effect condition was significant for all four variables in both x-axis and y-axis (p <0.001). There were no significant differences for training and no significant condition X training interactions. Condition was significant for all three intervals (STN to GBI, GBI to GBP, and GBP to END) for all four variables in both axes (p<0.01). Dance educators might consider the importance of allocating sufficient time in dance practice to each of the three conditions - barre, center, and traveling - to ensure development of a variety of motor strategies for weight transfer.en
dc.source.urihttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84871689751&partnerID=40&md5=2e8cb884a290202901a8e15f680ebdda
dc.subjectarticleen
dc.subjectbody weighten
dc.subjectcontrolled studyen
dc.subjectdancingen
dc.subjectfemaleen
dc.subjectgaiten
dc.subjectgravityen
dc.subjecthumanen
dc.subjecthuman experimenten
dc.subjectmotion analysis systemen
dc.subjectnormal humanen
dc.subjectpelvisen
dc.subjecttrainingen
dc.subjectadulten
dc.subjectanalysis of varianceen
dc.subjectmovement (physiology)en
dc.subjectphysiologyen
dc.subjectproprioceptionen
dc.subjecttrunken
dc.subjectHumansen
dc.subjectMovementen
dc.subjectTorsoen
dc.titleExamination of weight transfer strategies during the execution of grand battement devant at the barre, in the center, and travelingen
dc.typejournalArticleen


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

ΑρχείαΜέγεθοςΤύποςΠροβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής