• Τόμος 1, 1915 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1915)
 • Τόμος 2, 1916 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1916)
 • Τόμος 3, 1917 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1917)
 • Τόμος 4, 1918 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1921)
 • Τόμος 5, 1919 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1922)
 • Τόμος 6, 1920/21 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1923)
 • Τόμος 7, 1921/22, Τεύχος 1-3 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1924)
 • Τόμος 8, 1923 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1925)
 • Τόμος 9, 1924/25 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1927)
 • Τόμος 10, 1926 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1929)
 • Τόμος 11, 1927/28 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1930)
 • Τόμος 12, 1929 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1932)
 • Τόμος 13, 1930/31 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1933)
 • Τόμος 14, 1931/32 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1935)
 • Τόμος 15, 1933/35 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1938)
 • Τόμος 16, 1960, Κείμενον 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1962)
 • Τόμος 16, 1960, Πίνακες 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1962)
 • Τόμος 17, 1961/62, Χρονικά-Μέρος Β' 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1963)
 • Τόμος 17, 1961/62, Μελέται - Μέρος Α' 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1963)
 • Τόμος 18, 1963, Μελέται-Μέρος Α' 

  Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1964)