Now showing items 1-2 of 2

  • Bloodstream infections and sepsis in Greece: Over-time change of epidemiology and impact of de-escalation on final outcome 

    Koupetori, M.; Retsas, T.; Antonakos, N.; Vlachogiannis, G.; Perdios, I.; Nathanail, C.; Makaritsis, K.; Papadopoulos, A.; Sinapidis, D.; Giamarellos-Bourboulis, E. J.; Pneumatikos, I.; Gogos, C.; Armaganidis, A.; Paramythiotou, E. (2014)
    Background: Choice of empirically prescribed antimicrobials for sepsis management depends on epidemiological factors. The epidemiology of sepsis in Greece was studied in two large-periods.Methods: Sepsis due to bloodstream ...
  • Polymicrobial bloodstream infections: Epidemiology and impact on mortality 

    Pavlaki, M.; Poulakou, G.; Drimousis, P.; Adamis, G.; Apostolidou, E.; Gatselis, N. K.; Kritselis, I.; Mega, A.; Mylona, V.; Papatsoris, A.; Pappas, A.; Prekates, A.; Raftogiannis, M.; Rigaki, K.; Sereti, K.; Sinapidis, D.; Tsangaris, I.; Tzanetakou, V.; Veldekis, D.; Mandragos, K.; Giamarello, H.; Dimopoulos, G. (2013)
    The aim of this study was to investigate the impact of polymicrobial bloodstream infections (pBSIs) on the outcome of sepsis in an area where antimicrobial resistance is of concern. This was a retrospective analysis of ...